• Друк

19 вересня 2018 року в коледжi вiдбулася робоча зустрiч присвячена нагальним питанням впровадження елементiв дуальноi форми навчання в професiйну пiдготовку операторiв телекомунiкацiйних послуг. У зустрiчi взяли участь представники центру управлiння персоналом КМД ПАТ "Укрпошта" Лідія Гриценко та Ольга Пузiкова. В ходi зустрiчi було узгодженно змiст та послiдовнiсть вивчення тем робочої навчальної програми з професiйно-практичноi пiдготовки; наголошено на максимальному залученнi матерiально-технiчного та кадрового потенцiалу пiдприємства; визначено права та обов'язки сторiн з урахуванням iнтересiв здобувачiв освiти та їх батькiв. За результатами зустрiчi прийнято рiшення про проведення в листопадi мiсяцi спiльних тристороннiх зборiв з метою реалiзацiї профорiєнтацiйних завдань. 

 ІНФОРМАЦІЯ щодо упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників з 01.09.2018р. ДНЗ « Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою».

  • Перелік визначених професій:
  • Оператор телекомунікаційних послу;
  • Кабельник-спаювальник, електромонтер лінійних споруд електрозв’язку та проводового мовлення;
  • Верстатник широкого профілю