1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Ви маєте право: 

 1. іноді ставити себе на перше місце;
 2. просити про допомогу й емоційну підтримку;
 3. протестувати проти несправедливого звертання або критики;
 4. мати свою власну думку і переконання;
 5. робити помилки, поки не знайдете правильний шлях;
 6. надавати людям вирішувати свої власні проблеми;
 7. говорити «ні, спасибі», «вибачте, ні»;
 8. не звертати уваги на поради навколишніх і довіряти  власним переконанням;
 9. бути наодинці, навіть якщо іншим хочеться вашої компанії
 10. на свої власні почуття — незалежно від того, чи розуміють   їх навколишні;
 11. змінювати свої рішення або обирати інший образ дій;
 12. домагатися зміни домовленості, що вас не влаштовує.

  Ви ніколи не зобов'язані:
 1. бути бездоганним(ою) на всі 100%;
 2. йти  за юрбою;
 3. любити людей, що приносять вам шкоду;
 4. робити приємне неприємним людям;
 5. перепрошувати за те, що були самим собою;
 6. вибиватися із сил заради інших;
 7. почувати себе винним за свої бажання;
 8. миритися з неприємною ситуацією;
 9. жертвувати своїм внутрішнім світом заради будь-кого
 10. зберігати відносини, що стали образливими;
 11. робити більше, ніж вам дозволяє час;
 12. робити щось, що насправді не можете зробити;
 13. виконувати нерозумні вимоги;
 14. віддавати щось, що насправді не хочеться віддавати;
 15. нести на собі тягар чийогось невірного поводження;
 16. відмовлятися від свого Я, заради кого б то не було, або чого б то не було.

Заявляючи про свої особисті права, треба пам'ятати: кожна людина має такі самі права, як і ти. Потрібно вчитися поважати особисті права інших так само, як ви хочете, щоб поважали Ваші.

Психологія

Чим займається психолог і навіщо Він потрібен у навчальному закладі?

Психологів, як і представників інших наук розділяють на дві категорії: одні займаються пошуком нових знань, їх цікавлять теоретичні аспекти: вони спостерігають явища в природному середовищі, або в спеціалізованих лабораторіях, намагаються інтерпретувати отримані результати та систематизувати їх, для того щоб створити схеми, які пояснюють ту чи іншу поведінку. Психологи другої категорії застосовують отримані знання в житті. Психологів другої категорії більше, це до них безпосередньо звертаються люди за допомогою. Крім того окремо можна розглядати психологів – викладачів, які можуть бути, як теоретиками так і практиками.

Основна мета діяльності психолога – надання психологічної допомоги людям, що її потребують. За допомогою спеціально організованого процесу спілкування у того, хто звернувся за такою допомогою, актуалізуються додаткові психологічні сили й здібності, що можуть забезпечити пошук нових можливостей виходу з важкої життєвої ситуації.

Психологічне консультування – вид психологічної допомоги, призначений для досягнення особистісного росту, розуміння складних життєвих ситуацій, можливість зняття емоційного напруження і т.д. Консультування являє собою безпосередню роботу з людьми, спрямовану на розв’язання різноманітних психологічних проблем, пов'язаних із труднощами в міжособистісних стосунках.

Як правило, клієнт звертається до психолога в період загострення проблеми (на жаль), коли він уже «дійшов до останньої межі». З цим пов’язане специфічне ставлення до психологічного консультування й до психолога, а також неправильні очікування від зустрічі з консультантом. Психолог розглядається як «рятівник» і «остання надія». При цьому явно помітна схильність клієнта передавати психологу усю відповідальність за результат роботи й за зміни стану клієнта. Це пояснюється насамперед тим, що клієнти не мають достатньої інформації про роботу психолога-консультанта, психологічна допомога часто розглядається клієнтом як вид медичної допомоги, коли велику (якщо не всю) частину відповідальності за клієнта бере на себе лікар, і людина не бере участі у вирішенні проблем. Відсутня уява, що він сам може щось вирішити чи змінити. Людина наче зливається з ситуацією і не може від неї відокремитись.

Більшість клієнтів, що вперше звертаються до психолога, зорієнтовані на одноразову зустріч, що часто недостатньо, хоча психологічне консультування порівняно з психотерапією являється менш тривалим процесом.

Це призводить до того, що психолог-консультант часто бачить неконкретність уявлень клієнтів про форми роботи психолога, нерозуміння особливостей психологічного консультування як процесу, у якому успіх визначається не тільки зусиллями психолога, але і зусиллями клієнта, його готовністю до розкриття й співучасті в цьому процесі. Основна особливість роботи психолога-консультанта полягає в тому, що це не стільки вплив на клієнта, скільки співробітництво з ним.

Найбільш загальна ціль психологічного консультування в кожному конкретному випадку – допомогти людині в усвідомленні її проблеми й пошуку шляхів її найбільш швидкого розв’язання.

Клієнт краще, ніж будь хто, обізнаний щодо власного життя, потреб, почуттів, але не усвідомлює цього. Наша мета – допомогти Вам виразити свої почуття, потреби і прийняти рішення.

Як може допомогти психолог-консультант?

Консультація (психотерапія)  дозволяє клієнту звільнитися від накопичених емоцій, особливо відчуття безвихідності, гніву, агресивності, люті.  Чи помічали ви, що коли комусь викажеш свої тривоги, то одразу й легше стає на душі. Для деяких роль “жилетки”, у яку можна виплакатись, виконують друзі чи батьки. Але ж бувають такі ситуації, що соромно або незручно розповісти мамі, а подруга потрібної поради не дасть, адже сама не має життєвого досвіду. В таких випадках допомагає психолог. Консультація дає можливість клієнту пожалітися на свої труднощі, вільно розповісти про свої проблеми в спокійній доброзичливій атмосфері,  що  гарантує повну безпеку,  збереженні таємниці,  а головне  -  отримання  допомоги.

Крім того психолог в навчальному закладі проводить різноманітні дослідження. По-перше це дає змогу ближче познайомитись з учнями, а також з самим процесом взаємодії психолога та клієнта. По-друге – науковий пошук, описання та виявлення закономірностей поведінки, чи будь-яких інших психологічних явищах. Учні можуть самі пропонувати, теми для таких досліджень, і брати в них участь. Перший крок до такої діяльності – вступ до учнівської соціальної служби.

Інформація для викладачів, батьків та учнів КПК: Якщо у Вас є бажання поспілкуватись з психологом, Ви можете записатись на консультацію в каб.314-а або за тел. 8-093-914-07-50.

Інформація для учнів КПК! В нашому училищі діє учнівська соціальна служба (УСС), якщо Ви бажаєте до нас приєднатись, будь-ласка приходьте, ми збираємось по понеділках о 15.30 біля каб.314-а.

 Психолог тільки допомагає індивіду допомогти самому собі

К. Роджерс

Індивідуальне консультування – це вид спеціально організованого спілкування, у процесі якого психолог-консультант допомагає клієнтові дослідити і прояснити свою життєву ситуацію, актуалізувати додаткові сили і здібності, щоб знайти вихід із складних для нього обставин.

Результатом консультування може вважатись інсайт (З.Фрейд), просто "сповідь" (Р.Мей), або, як вважають екзистенціалісти, сповнена розуміння, підтримки і співпереживання "зустріч", яка, можливо, стане поворотним моментом у процесі життєтворчості.

Відповідно до одного з основних постулатів психотерапії, клієнт повинен рано чи пізно навчитися відповідати за свої вчинки.

Р. Мей

Для консультування характерний м'який психологічний вплив на людину, коротша тривалість роботи (5-6 зустрічей) на відміну від психотерапії і має переважно такі завдання:

1.      надання психологічної допомоги;
2.      подолання внутрішньої конфліктності та узгодження інтересів;
3.      активізація психічних ресурсів клієнта;
4.      подолання особистісних обмежень;
5.      освоєння нових поглядів на власну життєву ситуацію;
6.      професійні підтримка і порада;
7.      допомога у розв'язанні гострих життєвих проблем;
8.      вироблення адекватних форм поведінки в різних життєвих ситуаціях;
9.      проведення психологічної діагностики та написання висновків;
10.  та інші…

 Повна відмова від концепції хвороби урівнює клієнта і консультанта відповідно до їхніх потенцій жити і будувати своє життя, знімає відповідальність за прийняття рішень – кожне життя є самоцінністю і кожен має право прожити його так, як забажає.

 Коли одна людина приходить по допомогу до іншої, то це означає, що є потреба звернутися до себе внутрішньої, отримати потрібні опори, знання, подивитись збоку на те, що відбувається, зрозуміти, оцінити і в разі потреби започаткувати зміни, проаналізувавши можливі альтернативи. Оволодіти "внутрішньою людиною", побачити і зрозуміти її неможливо, якщо робити її об'єктом байдужого і нейтрального аналізу. Неможливо оволодіти нею і через злиття з нею, вчування в неї, але до неї можна підійти і її можна розкрити, точніше примусити розкритися, лише через спілкування з нею, тобто за допомогою "діалогу".

         У процесі консультативного діалогу людина, що звернулася по допомогу, відновлює належний внутрішній порядок через особливий досвід самопізнання.

Мережа соціальних послуг для дітей, підлітків, які живуть з ВІЛ/СНІД та членів їх сімей.

Міські комунальні установи „Київський міський лівобережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді” (вул..Новодарницька,26, тел.566-96-73 ) та „Київський міський правобережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді” (вул..В.Порика, 13б, тел. 484-80-12). Установи працюють у взаємодії з фахівцями  Київського міського відділення Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД». Послуги надаються безкоштовно, з дотриманням етичних принципів.

«Консультативний пункт для сімей з проблемами залежностей та ВІЛ/СНІД» (Солом’янського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, вул.Єреванська, 3, )
Міжнародний благодійний фонд «Вертикаль» (вул..Вітрука, 7а, тел. 227-35-30).
Всеукраїнська благодійна організація „Час життя +” (вул..І.Мазепи, 23, тел. 254-58-40).
Всеукраїнський культурно-просвітницький центр «Нове життя» (вул..Мільчакова, 5а, тел. 516-84-07
Київське міське відділення Міжнародної  благодійної організації “Реабілітаційний центр «Сходи”(вул..Новодарницька,26, тел. 567-66-60).
Громадська організація „Центр психосоціальної реабілітації хімічно залежної молоді „Крок за кроком” (вул.. Гонгадзе,  20 в, тел.433-32-59).
До Твоїх послуг Національна лінія телефону довіри з проблем ВІЛ/СНІД – 0-800-500-45-10 (безкоштовно, цілодобово)

Тести

 

Тест “Ви і Ваше оточення”

Відкрити

 

Потреба в спілкуванні

Відкрити

 

Комунікативні і організаторські здібності

Відкрити

 

Чи близькі Ви до “золотої середини”

Відкрити

 

Перевірте впевненість в собі і власну самооцінку

Відкрити

 

Тест “Чи добра Ви людина”

Відкрити

 

Тест “Чи є у Вас почуття гумору”

Відкрити

 

 

   Всі хто звертаються до психолога на консультацію являються його клієнтами. Консультація дозволяє клієнту звільнитися від накопичених емоцій, особливо відчуття безвихідності, гніву, агресивності, люті.  Чи помічали ви, що коли комусь викажеш свої тривоги, то одразу й легше стає на душі. Для деяких роль “жилетки”, у яку можна виплакатись, виконують друзі чи батьки. Але ж бувають такі ситуації, що соромно або незручно розповісти мамі, а подруга потрібної поради не дасть, адже сама не має життєвого досвіду. В таких випадках допомагає психолог. Консультація дає можливість клієнту пожалітися на свої труднощі, вільно розповісти про свої проблеми в спокійній доброзичливій атмосфері,  що  гарантує повну безпеку,  збереження таємниці.
   Крім того психолог в навчальному закладі проводить різноманітні дослідження. По-перше це дає змогу ближче познайомитись з учнями, а також з самим процесом взаємодії психолога та клієнта. По-друге – науковий пошук, описання та виявлення закономірностей поведінки, чи будь-яких інших психологічних явищах. Учні можуть самі пропонувати, теми для таких досліджень, і брати в них участь. 
          
Послуги психолога для учнів, педагогів, батьків, абітурієнтів та гостей нашого училища:

·         надання індивідуальних та сімейних консультацій;

·         проведення різноманітних тренінгів психологом закладу та спеціалістами дружніх організацій («Рівний-Рівному», «Розширення уявлень про свій внутрішній світ», «Попередження насильства в сім`ї», тощо);

·         проведення психологічного тестування, планового, та за запитом;

·         надання методичної допомоги (література, статті, презентації);

Запрошуємо всіх бажаючих пройти комплексне профорієнтаційне психологічне тестування, яке включає вивчення:

·         емоційної сфери (тест Люшера);

·         особистісної сфери (тест Леонгарда, психогеометричний тест);

·         сфери інтересів (СІС-190, ОДАНІ-2, Є.А. Клімова, Голланда, психогеометричний тест, В. Хеннінга – на вибір респондента від двох до всіх методик)

              ЯкщоуВасєбажанняпоспілкуватисьзпсихологом,
Ви можете записатись наконсультацію в каб.314-або зателефонами:
м.т.093-914-07-50, р.т. 238-21-03

Інформація для учнів коледжу! В нашому коледжі діє учнівська соціальна служба (УСС), якщо Ви бажаєте до нас приєднатись, будь-ласка приходьте після уроків до кабінету психолога.

Гарячі телефони

Всеукраїнська дитяча лінія "Телефон Довіри" — 8-800-500-21-80 (безкоштовно, конфіденційно та анонімно надає консультації і психологічну допомогу дітям, яка постраждала внаслідок жорстокого поводження з нею).

Національна "гаряча лінія" з питань насильства та захисту прав дітей — 8-800-500-33-50.

 

Букви гри Відкрити

Тест “Ви і Ваше оточення”

Відкрити

Потреба в спілкуванні

Відкрити

Комунікативні і організаторські здібності

Відкрити

Чи близькі Ви до “золотої середини”

Відкрити

Перевірте впевненість в собі і власну самооцінку

Відкрити

Тест “Чи добра Ви людина”

Відкрити

Тест “Чи є у Вас почуття гумору”

Відкрити

 

ВІДЕОФІЛЬМИ на тему: Наслідки шкідливих звичок: наркоманія, алкоголізм, паління

І місце,

група 15-1 та група 23

Детальнііше

ІІ місце,

група Т-3-2

Детальнііше

ІІІ місце,

група Т-10-2

Детальнііше

 

Joomla Plugins

QR-КОД НАШОГО САЙТУ

qr code

ЗАРАЗ НА САЙТІ

На сайті 3 гостей та відсутні користувачі

СТАТИСТИКА

Користувачі
2882
Перегляди статей
1476089

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Система Orphus
Copyright © KPK comunication 2018   ® All COLLECTIVE KPK